CONDICIONS

En aquest apartat trobareu totes les condicions de Rent Boats CBE per la reserva d’una embarcació.

 • El preu del lloguer inclou impostos, amarratge de l’embarcació al port de l’Estartit, servei de neteja diària, assegurança a tot risc per l’embarcació i assegurança obligatòria de responsabilitat civil.
 • Rent Boats CBE podrà sol·licitar una fiança de fins a 600 € que serà retornada al client en finalitzar el lloguer, sempre que no hi hagi desperfectes en l’embarcació.
 • En cas de danys a l’embarcació, el client haurà d’abonar a l’empresa l’import de la franquícia i l’assegurança no cobrirà els danys causats per mala fe o negligència.
 • El patró de l’embarcació s’haurà d’acreditar, en el lliurament de l’embarcació, amb DNI i titulació nàutica en vigor.
 • L’horari del lloguer és de 10 a 18 hores maig i setembre, i de 9 a 18, juny, juliol i agost. Aquests horaris estan designats en funció de la sortida i posta de sol. L’ampliació d’aquest horari es podrà pactar amb l’empresa, i tindrà un cost addicional. En qualsevol cas, les embarcacions han de fer nit al port de l’Estartit.
 • En cas de mal temps que impedeixi la navegació, l’empresa cancel·larà les sortides per motius de seguretat. En aquest cas, els clients podran optar per canviar el dia de l’arrendament per un altre en què l’embarcació estigués disponible, o per anul·lar la reserva recuperant íntegrament la paga i senyal. Si l’empresa no pogués atendre la reserva per motiu d’avaria en l’embarcació reservada o força major, havent resultat impossible oferir pels seus mitjans una solució alternativa, ha de tornar a el client els avenços pagats sense que aquest pugui reclamar res més.
 • La cancel·lació de reserves per part del client sense motius de força major i/o antelació suficient, implicarà la pèrdua de la paga i senyal.
 • El combustible no està inclòs en el preu, de manera que el client haurà de tornar el dipòsit ple o bé abonar el combustible consumit.
 • El client s’obliga a complir amb totes les normatives vigents, tant de seguretat com de trànsit marítim, a respectar el nombre màxim de tripulants, i a observar qualsevol consell o indicació de seguretat pel que fa a la navegació per part de l’empresa.
 • Disposem de material per a esports aquàtics com donuts i packs per snorkel, que posem a disposició dels nostres clients.
  • S’ha de tenir en compte que l’assegurança d’accidents per als passatgers de l’embarcació no cobreix els danys personals causats per la pràctica d’aquests esports, encara que el material sigui proveït per l’empresa, tant quan l’embarcació sigui manejada pel client com quan l’embarcació sigui manejada per un empleat de l’empresa, i el client eximirà a l’empresa de qualsevol responsabilitat per qualsevol dany sofert en la pràctica d’aquestes activitats.


POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

 • En cas que l’arrendatari decideixi l’anul·lació del contracte abans de 48 hores de la data de l’embarcament, l’arrendador retindrà el 50% del valor de la reserva en concepte de danys i perjudicis.